Legal Area

Fossil's Diesel ON Privacy Policy

DIESEL ON SEKRETESSMEDDELANDE

Senast uppdaterad: 22 maj 2023

På Fossil Group, Inc. ("Fossil Group", "Fossil", "vi" eller "oss") (licensinnehavare av Diesel S.p.A. för bärbara enheter av märket Diesel ON) värdesätter och skyddar vi dina rättigheter till dataskydd och integritet. Detta Sekretessmeddelandet beskriver:

•Vilka personuppgifter vi samlar in från appen Diesel ON, Diesel -klockappar och Diesel Enhet och i vilka syften vi använder dem.

•De personuppgifter vi överför till tredje part.

•Dina rättigheter och hur du kan verkställa sådana rättigheter.

•Hur du kan kontakta oss.

1. Sammanfattning

I följande avsnitt kommer vi att ge dig en snabb sammanfattning om de personuppgifter som vi använder, samt och för vilka ändamål och dina rättigheter. Mer information finns i relevanta avsnitt nedan.

1.1 Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna erbjuda dig hela utbudet av tjänster och funktioner för din Diesel ON-app, Diesel-klockappar och Diesel enhet. Detta inkluderar data som du anger när du konfigurerar ditt användarkonto och information som krävs för att få specifika funktioner. Exempelvis för avstånds- och tempomätning eller beräkning av förbrukade kalorier kan vi behöva information om din längd, vikt, puls och geografiska positionering eller för att delta i konditionsutmaningens funktionalitet så kan vi komma att be dig om att skapa ett användarnamn och förse oss med ett foto eller en avatar; för annan funktionalitet kan du ge oss tillstånd att få tillgång till din kamerarulle, mikrofon eller kontaktlista (för mer information se avsnitt 3.1–3.7 nedan).

1.2 Analys

Vi och våra tjänsteleverantörer spårar och kör analyser av appens användning, klockappar och enhet (för att fastställa vilka funktioner som används oftare än andra) för att förstå hur de används och förbättra dem. (För ytterligare information se avsnitt 3.8 nedan).

1.3 Marknadsföring

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål för att ge dig relevanta erbjudanden om våra produkter och tjänster. (För ytterligare information se avsnitt 3.9 nedan).

1.4 Dataåtkomst av mottagare

Våra tjänsteleverantörer och andra företag i Fossilgruppen (Fossil Group, Inc. och dess samarbetspartners och dotterbolag) får också tillgång till din information, för att kunna tillhandahålla tjänster till dig och hantera dina uppgifter som beskrivs i detta sekretessmeddelande. (För mer information, se avsnitt 5 nedan).

1.5 Dina rättigheter

Dina rättigheter kanomfatta rätten att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter. Du kan även begära begränsning av och om tillämpligt, återkallande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen (gå vidare till avsnitt 8 för en detaljerad beskrivning av dina rättigheter).

1.6 Lokalisering av din information; ansvarsfriskrivning för EU, Storbritannien och Japan

De personuppgifter som vi samlar in kommer i första hand att lagras hos oss i USA och hos våra tjänsteleverantörer.

Om du är bosatt inom EU eller i Storbritannien kommer Fossil att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s och Storbritanniens lagstiftning, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning och den bevarade EU-lagversionen av den allmänna dataskyddsförordningen (UK GDPR), båda kallas GDPR i detta dokument; Fossil kan dock vara föremål för lagar inklusive potentiella åtkomsträttigheter från statliga myndigheter som inte följer samma krav och normer som anses lämpliga enligt EU:s och Storbritanniens lagstiftning.

Om du är bosatt i Japan samtycker du genom att använda tjänsten till överföringen av dina personuppgifter, vilka definieras i tillämplig lag, till våra och vår tjänsteleverantörs servrar i USA. Vi har kontrakt för att kräva att mottagarna vidtar nödvändiga åtgärder för att följa relevanta lagar i USA. Dina personuppgifter i USA kommer att omfattas av lämpliga dataskyddslagar och de tredjeparts molnleverantörer som vi använder kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att följa relevanta lagar i USA vilka har bedömts av PPC och för vilka en rapport finns tillgänglig på https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku.

Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land/en region i enlighet med ett annat undantag, som tillåter överföring enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. Om du bekymras över att vi inte har uppfyllt dina juridiska rättigheter eller tillämpliga sekretesslagar, så kan du framföra ett klagomål internt genom att skicka ett e-postmeddelande till oss med användning av kontaktuppgifterna i avsnitt 10 eller så kan du framföra ett formellt klagomål till kommissionen för skydd av personuppgifter, Personal Information Protection Commission (https://www.ppc.go.jp/en/).

2. När gäller detta sekretessmeddelande?

Detta sekretessmeddelande gäller appen Diesel ON, Diesel-klockappar och Diesel enhet. För ytterligare information om vad dessa villkor omfattar, se avsnitt 11.

Detta sekretessmeddelande gäller inte för din inköptransaktion av Enheten eller för eventuella aktiviteter du utför på någon av våra webbplatser eller i våra butiker.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in på vilken rättslig grund och vad använder vi dem till?

För att kunna förse dig med våra tjänster och hela utbudet av funktioner i vår app, klockappar och enheter använder vi personuppgifter.

Vi kan få personuppgifter som samlats in av tjänster från tredje part (t.ex. Google Fit). Du kan inaktivera sådan datadelning med hjälp av inställningarna för tredjepartstjänsten.

De personuppgifter som vi samlar in inkluderar följande (Observera: Eftersom tillgängligheten av funktionalitet kan variera beroende på din app, klockappar och enhet, gäller eventuellt inte alla de följande avsnitten dig):

3.1 Allmän kontodata

När du använder appen, klockappar och enhet samlar vi in allmänna kontodata, inklusive exempel såsom ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt födelsedatum, ditt kön, din längd och vikt, ett foto, lösenordet som valts för ditt appkonto, ett användarnamn, ett foto eller en avatar för att ansluta till ditt konto, appversion, enhetsinformation (t.ex. Enhetens serienummer), information om parkopplade mobila enheter (t.ex. smartphone-tillverkare, modell, operativsystem) och ditt personliga konto och appinställningar (t.ex. vilka funktioner du vill använda).

Vi kommer även att samla in denna information när du registrerar dig med hjälp av en inloggning på sociala medier, såsom via Facebook eller Apple. Vi samlar inte in eller lagrar ditt lösenord för sociala medier.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster (juridiskt: fullgörande av vårt avtal med dig, inklusive överföringar till USA, som en del av utförandet av avtalet, artikel 6.1 b i GDPR). För åtkomst till kamerarullen begär vi ditt uttryckliga samtycke i förväg.

3.2 Aktivitets- och sömndata

För att hjälpa dig att förstå både dina dagliga rörelsevanor och din personliga kondition använder vi ytterligare personuppgifter. Exempel vis inkluderas det beräknade antalet steg du har tagit, din puls, din beräknade syremättnad i blodet, förbrukade kalorier, ditt rörelsesätt (t.ex. löpning eller promenader), reseavstånd, tidszon och dina mål för dagen och om du uppnådde dem. För att vi ska kunna beräkna förbrukade kalorier använder vi din längd, vikt och födelsedatum. Du kan även välja att mata in information relaterad till dina aktiviteter via appen, såsom att uppdatera information om din vikt.

För att du ska kunna delta i konditionsutmaningar med andra användare, kan vi komma att samla in och dela dina aktivitetsdata med sådana andra användare. Du kan ta kontroll över om (och med vem) dina aktivitetsdata delas på detta sätt, genom att välja (eller inte välja) att delta i sådana utmaningar.

I syfte att göra det möjligt för dig att förstå och förbättra dina sömnvanor samlar vissa enheter in sömnstarttid, sömnsluttid, den tid du går och lägger dig och den tid du vaknar. Vi samlar också in information om sömn, såsom när lätt sömn eller vilsam sömn inträffar, för att visa dig data och insikter om dina sömnmönster.

Vissa aktivitets- och sömndata kan betraktas som "hälsorelaterade data" i vissa jurisdiktioner.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster (juridiskt: fullgörande av vårt avtal med dig inklusive överföringar till USA som en del av utförandet av avtalet, artikel 6.1 b i GDPR). I den mån aktivitetsdata kan betraktas som hälsorelaterade uppgifter behöver vi ditt uttryckliga samtycke för behandlingen.

3.3 Aviseringar och varningar

Om du vill skicka automatiska SMS-svar eller bli aviserad av din enhet när du får ett SMS, e-postmeddelande, appvarning eller när det finns en kommande händelse i kalendern på din mobila enhet, måste du aktivera detta i appinställningarna. För att vissa funktioner ska fungera är tillgång till din kontaktlista via appen nödvändig. Observera att dina kontaktrelaterade inställningar inklusive din kontaktlista kommer att finnas kvar på din mobila enhet och kan inte nås av oss. Dessutom lagrar vi inte innehåll i några aviseringar, utan vi spårar bara att en avisering har inträffat.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster (juridiskt: fullgörande av vårt avtal med dig, inklusive överföringar till USA, som en del av utförandet av kontraktet (art. 6 (1) b) GDPR).

3.4 Platsinformation

När du installerar appen kommer du att bli ombedd att ge tillgång till din geografiska positionering. När du installerar eller använder klockappar för första gången, inklusive på enheter som drivs med Wear OS by Google, kommer du att bli ombedd att ge klock-appen tillgång till din enhets data för geografisk positionering (om utrustad) eller den parkoppade mobila enhetens data för geografisk positionering. Vi kan använda denna information för att anpassa appen eller klockappar med platsbaserad information och funktioner; exempelvis att automatiskt uppdatera lokal väderinformation, spåra en aktivitetsväg eller hjälpa till att hitta din enhet baserat på senast kända plats. Om din enhet är aktiverad med nödsamtalsfunktionalitet kan den använda platsinformationen när den funktionen används.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster (juridiskt: fullgörande av vårt avtal med dig, inklusive överföringar till USA, som en del av utförandet av kontraktet (art. 6 (1) b) GDPR).

3.5 Prestandarapport och kundsupport

Om vår app eller klockappar slutar fungera kommer vi att få information om din parkopplade mobila enhet och enheten (t.ex. modell, programvaruversion, mobilenhetsoperatör) och all ytterligare information som du delar med oss, vilket låter oss identifiera och åtgärda felaktigheter och på annat sätt förbättra prestandan för vår app och klockappar.

I händelse av att du kontaktar oss för kundstöd, så kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för tillhandahållandet av våra kundsupporttjänster och för att uppfylla garantianspråk (juridiskt: fullgörande av vårt avtal med dig, inklusive överföringar till USA, som en del av fullgörandet av avtalet (art. 6 (1) b) GDPR).

3.6 Watch Apps

När du installerar eller använder en av våra klockappar kommer du att bli ombedd att ge klockappar tillgång till vissa typer av information från din enhet och/eller en parkopplade mobil enhet (t.ex. geografisk positioneringsdata, händelser i din personliga kalender, konditionsaktivitetsdata eller din kontaktlista). Om du ger sådant tillstånd kan klockappar samla in information och använda den informationen för att tillhandahålla specifika funktioner eller tjänster; exempelvis att låta dig visa upp en förvald urtavla under en specifik händelse, för att ladda ner foton från sociala medier, för att hitta din enhet baserat på senast kända plats eller för att förse dig med röstassistenten Alexa.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster (juridiskt: fullgörande av vårt avtal med dig, inklusive överföringar till USA, som en del av utförandet av kontraktet (art. 6 (1) b) GDPR).

3.7 E-post och övrig kommunikation

Vi skickar push-aviseringar för att ge dig information om dina personliga mål och varningar om uppdateringar för enheten, appen eller klockappar. Vi kommer även att skicka e-postmeddelanden med din hälsopanel, om du begär dem via appen.

Vi kommer att skicka e-postmeddelanden relaterade till administrationen av ditt konto, såsom ett välkomstmeddelande när du skapar ditt konto, ett bekräftelsemejl om du tar bort ditt konto, e-postmeddelanden om du har glömt ditt lösenord och behöver hjälp med att ändra det eller en påminnelse om att ditt konto kan inaktiveras efter en period av inaktivitet.

För parkopplade mobila enheter kan du när som helst stoppa överföringen av data från den parkopplade mobila enheten till appen eller klockappar, genom att inaktivera Bluetooth-anslutningen mellan enheten och den mobila enheten; i detta fall kan eventuellt den funktionalitet som beskrivs ovan inte fungera.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster (juridiskt: fullgörande av vårt avtal med dig, inklusive överföringar till USA, som en del av utförandet av kontraktet (art. 6 (1) b) GDPR).

3.8 Analys

Vi sammanställer och avidentifierar data (så att uppgifterna inte är kopplade till en individs namn eller annan personligt identifierbar information) som samlas in via appen, klockappar och enheten samt använder den för en mängd olika analytiska ändamål, såsom att bestämma de genomsnittliga dagliga antal steg som tas upp av appanvändare, analysera konditionstrender, urtavlor valda av klockapp-användare eller få annan information för att förbättra våra produkter och tjänster.

Vi använder dina personuppgifter för andra marknadsförings-, statistik- och marknadsundersökningsändamål för att lära oss mer om våra kunder och användare. För dessa ändamål använder vi också offentligt tillgängliga personuppgifter om dig (t.ex. från dina sociala medieprofiler).

Vi använder Google Analytics för att spåra och undersöka hur vår app och klockappar används och hur vi kan förbättra dem för att utvidga och förbättra våra tjänster. Google Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC, beläget i USA. För att kunna använda Google Analytics skickar vår app anonymiserad information om din användning av vår app till Google Analytics, där data sammanställs och analyseras för att ge meningsfulla rapporter till oss. Vi sammankopplar inte data från Google Analytics med någon av dina personuppgifter. Du kan när som helst välja bort vår insamling av data från Google Analytics i appens inställningar.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): För denna behandling begär vi ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 (1) a) GDPR). Analysen av offentligt tillgänglig information från användare av sociala medier baseras på vårt rättmätiga intresse av att mäta prestandan i våra sociala medieerbjudanden (art. 6 (1) f) GDPR.

3.9 Marknadsföring

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål för att ge dig erbjudanden om våra produkter och tjänster. Genom att analysera din allmänna avtalsinformation (3.1) och hur våra tjänster används, väljer vi vilken marknadsföringsinformation som kan vara av särskilt intresse för dig. Vi skulle även kunna skicka kampanjmeddelanden till dig (i EU och Storbritannien: endast för produkter liknande dina köp). Du kan när som helst välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål enligt beskrivningen i avsnitt 8.1.

Vi använder inte uppgifter om din hälsa för marknadsföringsändamål.

Om du deltar i ett globalt insatslopp, en tävling eller tävlan som vi sponsrar, använder vi dina personuppgifter för att möjliggöra ditt deltagande och på annat sätt som anges i villkoren för en sådan kampanj.

Rättslig grund (EU/Storbritannien): Behandlingen för marknadsföringsändamål avseende liknande produkter eller tjänster baseras på våra rättmätiga intressen (Art. 6 (1) f) GDPR) i främjandet av liknande produkter eller tjänster i samband med en befintlig kundrelation. Andra marknadsföringsaktiviteter kommer att kräva ditt uttryckliga samtycke (art. 6 (1) a) GDPR).

Om du är bosatt i Japan samtycker du, genom att registrera dig för att använda vår tjänst, till vår och våra tjänsteleverantörers behandling av personuppgifter relaterade till dig, för att ge dig hela utbudet av tjänster och funktioner som vi erbjuder. Du samtycker också till vår användning av dina uppgifter för marknadsföringsändamål.

3.10 Rättslig förpliktelse

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter på grund av en rättslig skyldighet (för ytterligare information se avsnitt 5.1 nedan).

4. Kan du dela dina personuppgifter?

Med Appen och Watch Apps kan du dela personuppgifter från appen eller klockappar på sociala nätverk såsom Facebook eller överföra personlig information till andra appar som Apple Health eller Google Fit eller dela personlig information direkt med andra användare genom vissa funktioner, till exempel konditionsutmaningar. Du kan inaktivera en sådan app/klockappar-datadelning med hjälp av inställningarna för din app eller klockappar.

Vi kontrollerar inte och tar inget ansvar för användningen av sådana delade personuppgifter från sådana tredje parter. För mer information om tredje parts syfte och omfattning av deras användning av personuppgifter i samband med delningsfunktioner, besök sekretesspolicyn för sådana tredjepartsappar och deras leverantörer.

Appanvändning och överföring av information som tas emot från Googles API:er till andra appar kommer att följa policyn Google API Services för användaruppgifter, inklusive kraven på begränsad användning.

5. När delar vi personuppgifter?

Vi kommer att dela din personuppgifter i följande fall.

5.1 Rättslig förpliktelse och interna ändamål

Vi lämnar ut dina personuppgifter (i) för att efterleva relevanta lagar, myndighetskrav och för att besvara myndighetskrav, domstolsbeslut och rättsliga processer, inklusive förfrågningar om att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav; (ii) för att skydda och försvara våra eller tredje parts rättigheter eller egendom; eller (iii) i en nödsituation, för att skydda säkerheten för våra anställda eller någon person.

Därutöver, i händelse av att vi eller väsentligen alla våra tillgångar blir förvärvade av en eller flera tredje parter som ett resultat av ett förvärv, fusion, försäljning, konsolidering, konkurs, likvidation eller annan liknande företagsrekonstruktion, kan dina personuppgifter bli en del av de överförda tillgångarna. Där det krävs enligt tillämplig lag (t.ex. i EU) kommer vi att informera dig om och be om ditt tillstånd för överföringen av dina personuppgifter.

5.2 Gemensam bearbetning inom Fossil Group

Dina personuppgifter kommer att kombineras med eller kopplas till andra personuppgifter som företag inom Fossil Group har fått om dig (t.ex. köpinformation om din enhet, andra varor du har köpt på ett företags webbplats). Vi kommer även att göra dina uppgifter tillgängliga för Fossil Group-företag, om det behövs för att tillhandahålla garanti samt andra efter-försäljning-tjänster för dig (besök www.fossilgroup.com för information om medlemsföretag inom Fossil Group).

5.3 Delning med tredje part

Vi involverar andra företag för tillhandahållandet av tjänster eller för att vara värd för personuppgifter. Dessa företag har endast tillstånd att använda personuppgifter för vår räkning - de får inte använda sådana uppgifter för sina egna ändamål förutom vad som krävs enligt lag. Exempel på underleverantörer är webbhotell eller andra tjänsteleverantörer, såsom Amazon Web Services, Inc., Google LLC och tjänsteleverantörer som vi använder för kundvård, såsom Salesforce, Inc eller Transcosmos Information Systems, Ltd.

Vi ingår avtal med tjänsteleverantörer som använder teknik för utveckling av data (detta gäller inte EU/Storbritannien).

När du möjliggör delning av personuppgifter (ansluter) till Google Fit eller andra appar från tredje part tillhandahåller vi tillämpliga data till dessa tredje parter på begäran. Du kan när som helst inaktivera sådan datadelning.

Om din enhet är aktiverad med nödsamtalsfunktionalitet, så kan dina personuppgifter delas med tredje part när denna funktionalitet används.

Vissa enheter låter dig komma åt funktioner via Amazons Alexa-tjänst. När du gör detmlar vi inte in detaljerna i din interaktion med Alexa. Om du använder Alexa för att interagera med Fossil hälso-tjänsten sänder vi data om din aktivitet (puls, varaktighet, avstånd, förbrukade kalorier etc.) till Amazon. Amazon behandlar inte dina personuppgifter för vår räkning; för mer information om hur Amazon kan använda dina personuppgifter, se Amazons sekretesspolicy och Alexas användarvillkor. Data kommer inte att delas med Amazon, såvida de inte aktiveras av dig.

5.4 Delning av avidentifierad information med tredje part

Vi kan dela sammanställda och avidentifierade data (som inte är kopplade till en individs namn eller annan personligt identifierbar information) som samlats in via appen eller klockappar med tredje part för något lagenligt syfte.

6. Barns sekretesskydd på nätet

Vi samlar inte avsiktligt in, underhåller eller använder personuppgifter via appen eller klockappar om barn under 16 år. Personer under 16 år får inte använda appen eller klockappar och deras begäran om konton kommer att nekas. Om vi blir medvetna om att ett barn under 16 år har skickat personuppgifter till oss utan föräldradrars föregående medgivande kommer vi att ta bort hans eller hennes personuppgifter från våra filer. Observera att utanför USA kan andra åldersgränser gälla.

7. Hur länge lagrar vi och hur skyddar vi personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att förse dig med din app, klockappar och enhets funktioner och tjänster, men under alla omständigheter bara så länge ditt konto är aktivt. När du tar bort ditt konto eller om vi avaktiverar det efter en tid av inaktivitet och avisering från oss, kommer vi även att radera dina personuppgifter som erhållits från appen, klockappar eller enheten från våra system (exklusive all information som vi har avidentifierat).

I den utsträckning det är nödvändigt kan vi dock behålla vissa av dina personuppgifter av juridiska skäl (t.ex. skattelagstiftning, försvar mot eller upprättande av rättsliga anspråk samt för att visa att vår behandling uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen). Vi behåller också dina opt-in- eller opt-out-förfrågningar för marknadsföringsmeddelanden (även om en sådan begäran görs i eller via appen).

8. Vilka är dina rättigheter?

8.1 Dina rättigheter

Vi uppmuntrar dig att ta upp alla frågor eller funderingar du kan ha angående vår användning av dina personuppgifter, genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan.

Med eller utan att kontakta oss kan du, genom att helt enkelt ändra dina inställningar i appen, när som helst återkalla ditt samtycke där vår behandling baseras på ditt samtycke, utan att det påverkar det lagenliga i behandlingen baserat på samtycke före återkallandet.

Du kan när som helst välja bort att ta emot marknadsföringsmaviseringar eller e-postmeddelanden. Du kan välja bort marknadsföringsaviseringar eller e-postmeddelanden genom att ändra inställningarna i din app eller skicka oss ett e-postmeddelande eller e-postmeddelande till de adresser som anges i avsnitt 10 nedan. Du kan även avsluta prenumerationen på e-postmarknadsföring genom att använda länken för att avsluta prenumerationen som finns i e-postmeddelanden från oss.

8.2 Dina ytterligare rättigheter enligt EU:s och Storbritanniens lagstiftning - bosatta i EU och Storbritannien

Genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 10 nedan i EU eller i Storbritannien kan du utöva dina rättigheter, inklusive rätten att från oss begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av den personliga information vi behåller om dig. Du har också rätt till dataportabilitet (för att ta emot data som du har angivit i ett maskinläsbart format).

Du kan när som helst invända mot vår behandling baserat på legitima intressen (art. 6 (1) f) GDPR) och mot att erhålla marknadsföringsaviseringar eller e-postmeddelanden, såsom beskrivs ovan under 8.1.

Du har rätt att framföra ett klagomål till den ansvariga dataskyddsmyndigheten.

8.3 Kalifornien

Kalifornien lag om konsumenters sekretess från 2018 (CCPA) ger invånare i Kalifornien särskilda rättigheter angående deras personuppgifter under de senaste 12 månaderna. Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att begära utlämnande av:

•de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig

•de kategorier av källor från vilka personuppgifterna samlas in

•det affärs- eller kommersiella syftet för att samla in eller sälja personuppgifter

•de kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med och

•de specifika delarna av personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att begära att vi raderar alla personuppgifter om dig som vi har samlat in, med förbehåll för vissa undantag som definieras i CCPA.

För att utöva dina åtkomst- och raderingsrättigheter som beskrivits ovan måste du skicka en verifierbar förfrågan till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy.nam@fossil.com eller ringa oss på +1 (800) 449-3056. Den verifierbara förfrågan måste innehålla tillräcklig med information som låter oss verifiera dig som person och korrekt förstå och besvara din förfrågan. Som en del av vår verifieringsprocess kommer vi att skicka dig ett e-postmeddelande för att verifiera din e-postadress. Efter detta kommer vi att ställa ytterligare verifieringsfrågor. När verifieringsprocessen är slutförs kommer via att skicka e-postmeddelanden med inloggningsuppgifter till vår säkra sekretessportal så att du kan få tillgång, ladda ner eller radera dina uppgifter.

Vi kommer att besvara din verifierbara begäran inom 45 dagar efter mottagandet. Om vi behöver mer tid (upp till 90 dagar) kommer vi att meddela dig och förklara orsaken.

Du får använda ett auktoriserat ombud för att skicka in en begäran om tillgång till eller radering för din räkning, om du ger det auktoriserade ombudet skriftligt tillstånd att göra detta och verifierar din egen identitet direkt med oss. "Auktoriserat ombud" avser en fysisk person eller en affärsenhet som har registrerat hos en statssekreterare att en konsument har bemyndigats agera på deras vägnar. Vi kan komma att neka en begäran från ett auktoriserat ombud som inte lämnar in bevis på att de har auktoriserats av dig att agera på dina vägnar, såvida du inte har gett den auktoriserade agenten fullmakt, i enlighet med Probate Code avsnitt 4000 till 4465.

Vi säljer inte dina personuppgifter.

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från invånare mellan 13 och 16 år i Kalifornien

Vi har samlat in och blottlagt följande kategorier av personuppgifter om invånare i Kalifornien:

Identifierare, såsom riktigt namn, unik personlig identifierare, online-identifierare, Internetprotokolladress, e-postadress, kontonamn, enhetsinformation, parkopplad mobilenhetsinformation eller andra liknande identifierare. Vi har blottlagt denna kategori för våra affärspartners och närstående bolag inklusive till de som du instruerar oss att skicka denna information samt med våra tjänsteleverantörer.

Personuppgiftskategorier som anges i Kaliforniens stadga om kundregister (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e)) såsom namn, födelsedatum, medicinsk information. Vi har blottlagt denna kategori för våra affärspartners och närstående bolag inklusive till de som du instruerar oss att skicka denna information samt med våra tjänsteleverantörer.

•Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kaliforniens eller federal lag som kön/genus. Vi har blottlagt denna kategori för våra affärspartners och närstående bolag, inklusive till de som du instruerar oss att skicka denna information och med våra tjänsteleverantörer.

•Biometrisk information såsom fysiska mönster, sömn, hälsa, ljudinspelningar av din röst för Alexa-tjänsten eller träningsdata (det beräknade antalet steg du har tagit, din puls, din beräknade syremättnad i blodet, förbrukade kalorier, ditt rörelsesätt - t.ex. löpa eller gå -, reslängd samt dina mål för dagen och om du uppnådde dem). Vi har blottlagt denna kategori för våra affärspartners och närstående bolag, inklusive till de som du instruerar oss att skicka denna information samt med våra tjänsteleverantörer

•Internet eller annan liknande nätverksaktivitet, såsom information om en konsuments interaktion med en applikation. Vi har blottlagt denna kategori för våra affärspartners och dotterbolag inklusive de till vilka du instruerar oss att skicka denna information samt med våra tjänsteleverantörer.

•Information om geografisk positionering, såsom fysisk plats eller förflyttningar. Vi har blottlagt denna kategori för våra tjänsteleverantörer.

•Ljud/visuellt som ljud. Vi har blottlagt denna kategori för våra tjänsteleverantörer.

Vi har samlat in personuppgifterna direkt från dig och från din GPS-spårningsenhet automatiskt, under din kontoregistrering, när du navigerar genom ppen eller genom din användning av hälso- och aktivitetsspårningsapparna. Vi kan använda eller blottlägga de personuppgifter som vi samlar in för "affärsändamål" eller "kommersiella ändamål", såsom säkerhet, felsökning/reparation, utförande av tjänster på uppdrag av företaget eller tjänsteleverantören, kvalitet, säkerhetsunderhåll och verifiering av en tjänst eller enhet, tillhandahållande av kundtjänster, verifiering av kundinformation, tillhandahållande av reklam- eller marknadsföringstjänster, tillhandahållande av analystjänster etc.

Vi diskriminerar dig inte för att du har utövat någon av dina rättigheter enligt Kalifornisk lag, om konsumenters sekretess, inklusive men inte begränsat till, genom att:

• neka varor eller tjänster för dig; ta ut olika priser eller taxor för varor eller tjänster, inklusive användning av rabatter eller andra förmåner eller genom att ålägga påföljder,

• tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster till dig,

• föreslå att du kommer att få annat pris eller taxa för varor eller tjänster eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

Vi kan dock debitera dig ett annat pris eller taxa eller tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster, om denna skillnad är rimlig relaterat till det värde som du får av dina data (t.ex. dina identifierare). Dessutom kan vi erbjuda ekonomiska incitament, inklusive betalningar till dig som kompensation, för insamlingen av personuppgifter, försäljningen av personuppgifter eller raderingen av personuppgifter. Vi kan även erbjuda dig ett annat pris, taxa, nivå eller kvalitet på varor eller tjänster om priset eller skillnaden är direkt relaterad till det värde som ges till dig av dina uppgifter. Vi kan lägga in dig i ett ekonomiskt incitamentsprogram om du bara ger oss ett förhandsgodkännande som tydligt beskriver de väsentliga villkoren för det ekonomiska incitamentsprogrammet och som kan återkallas när som helst. Vi ska inte använda ekonomiska incitamentspraxis som är orättvisa, orimliga, tvingande eller ockerliknande till sin natur.

9. Ändringar i detta sekretessmeddelande eller hur vi använder personuppgifter

Detta sekretessmeddelande gäller från och med den 22 maj 2023 och kan uppdateras från tid till annan. Vi kommer att avisera dig om väsentliga ändringar i vårt sekretessmeddelande genom att publicera ett tydligt meddelande i appen, klockappar eller genom att skicka ett e-postmeddelande eller en avisering, där vi också kan begära ditt samtycke.

10. Vilka vi är och hur kontaktar du oss

Appen, klockappar och enheten tillhandahålls av Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expy, Richardson, Texas 75080, USA.

Kontakta oss om du vill välja bort marknadsföringsaviseringar eller e-postmeddelanden eller om du vill utöva dina ytterligare rättigheter via e-post på privacy@fossil.com eller skicka e-post till oss på Fossil Group, c/o Sekretessefterlevnad, 901 S. Central Expressway Richardson, TX 75080, USA. Kontakta oss också på någon av dessa adresser, om du har några frågor angående sekretess och dataskydd i samband med Appen, Watch Apps eller Enheten.

Vår EU-representant är FESCO GmbH, Natzing 2, 83125 Eggstätt, Tyskland. Du kan antingen kontakta vår EU-representant genom att skicka ett e-postmeddelande till eu-privacy@fossil.com eller ringa +49-89-7484 6815.

Vår brittiska representant är Fossil (UK) Ltd, Featherstone House, Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, England. Du kan kontakta vår brittiska representant genom att skicka ett e-postmeddelande till uk-privacy@fossil.com.

11. Definitioner

Personuppgifter är information som kan användas antingen direkt eller indirekt (i kombination med annan information) för att identifiera dig eller någonting om dig. Exempel på personuppgifter är ditt namn, e-postadress, enhetens serienummer, dina aktiviteter och andra uppgifter som vi samlar in via appen, klockapparna eller enheten.

Diesel ON-appen (“Appen”) är appen du installerar på din mobila enhet för att kunna använda våra tjänster. Diesel ON-appen är inte kompatibel med enheter med pekskärm.

Emporio Armani klockappar ("klockappar") är Emporio Armani varumärkta applikationer vi tagit fram för användning tillsammans med Enheterna för att bredda de personliga funktionerna och tjänsterna som är tillgängliga för dig. Klockapparna kan levereras förinstallerade på vissa enheter eller kan laddas ner till din enhet. Alla applikationer som levereras förinstallerade på er enhet, eller som kan laddas ner till er enhet och som inte har varumärket Emporio Armani, är inte Appar på klockan enligt definitionen häri.

Diesel-enhet ("Enhet") är en Diesel-wearable. Hybridenheter används via Diesel ON-appen, medan enheter med pekskärm använder Wear OS by Google. Enheter med pekskärm kan inte kopplas samman med Diesel ON-appen och måste registreras genom Google. Insamling och användning av dina personuppgifter på en smartwatch med pekskärm genom Google-tjänster lyder under Googles sekretesspolicy.

Search

Remove Product?

Are you sure you want to remove the following product from the cart?

Search

Search

Search

Select language

English

Search

INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ARTICLES 13 AND 14 OF EU REGULATION 679/2016 (“GDPR”)

Your privacy is extremely important to us, please read this information notice carefully.

We wish to inform you in a complete and transparent manner about the personal data processing that the companies listed in paragraph 1 below will carry out on your personal data provided by you and/or collected in the context of the contacts you will possibly have with us, including for example the following:

 • visiting our stores;
 • contacting our Customer Service;
 • visiting the website www.diesel.com (hereinafter the “Site”) and/or the other websites referring to the brand, interacting with our pages on the social networks (eg. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, We Chat, Tmall etc.).

1. WHO COLLECT YOUR PERSONAL DATA

The companies collecting and processing personal data as autonomous data controllers (hereinafter the “Data Controllers” or the “Companies”) or as joint controllers are:

 • OTB S.p.A. (“OTB”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 2, 36042, telephone +390445306555, email privacy@otb.net; OTB’s Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
 • Diesel S.p.A. (“Diesel”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 4-6, 36042, telephone +390424477555, email privacy@diesel.com; the Diesel Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
 • DIESEL SWEDEN A.B. (“Diesel Affiliate”) with registered office in Biblioteksgatan 12, 111 46 Stockholm, Sweden, telephone 0046 8 598 835 41, email reception_DK@diesel.com.

OTB and Diesel carry out some activities as joint controllers, taking jointly the decisions regarding the purposes and means of personal data processing. Hereafter, the term “Joint Controllers” means Diesel and OTB jointly considered when they process data as joint controllers.

To facilitate your understanding of the processing activities carried out by the above mentioned subjects as Controllers or Joint Controllers, we have prepared this document explaining which processing activities are carried out autonomously by each company.

Please consider that said processing activities are not intended for minors and the Data Controllers do not knowingly collect or solicit personal data from anyone under the age of 16. If you are less than 16 years old, please refrain from provide any personal data. This does not affect the applicable contract law such as the rules on the validity, formation or effect of a contract in relation to a child.

2. WHAT PERSONAL DATA WE PROCESS

Each Company collects different categories of personal data according to the purpose for which it processes them.

Herein below we specify which categories of personal data are collected; in the following paragraph we will explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or by the Joint Controllers as appropriate (hereinafter also “Personal Data” if processed jointly).

 • Biographical Data: name, middle name, surname, date of birth, gender;
 • Contact Data: address of residence (street, city, province, state, zip code), domicile, email address, telephone number, mobile number;
 • Sales Data: shipping and billing address, method of delivery and payment, name of the credit card holder and expiry date of the card, information requested by the Customer Service, VAT number and/or tax code, passport number (the passport number will be used only for purposes related to payment where required by a law and within the limits of that law), Global Blue card number;
 • Tracking of Newsletters and Actions Data: information relating to the opening of newsletters or links
 • Data collected in the shop: birthday, presumed age group, in some countries the social network ID, gender, method and date of registration, store and sales assistant preferences, language, product categories of interest, methods of use services, preferences on services possibly noted in the shop, redemption campaign, events attendance, other brands purchased, products tried in the dressing room but not purchased;
 • Data collected in the shop: birthday, presumed age group, in some countries the social network ID, gender, method and date of registration, store and sales assistant preferences, language, product categories of interest, methods of use services, preferences on services possibly noted in the shop, redemption campaign, events attendance, other brands purchased, products tried in the dressing room but not purchased;
 • Loyalty Data: your data collected as part of the “House of Diesel” loyalty program, whose Regulation is available at the following link, and based on your engagement with the brand (e.g., social media “like”, “comment”, “share”, “save”, “follow Diesel’s official account”, “share photos on community platform”, “create Wishlist and e-store avatar” etc.);
 • Navigation Data: data relating to browsing behaviour and/or use of the websites of the Data Controllers using, for example, cookies or information relating to the pages that have been visited or searched for or related to the wishlist collected while browsing or when shopping on the online store. As for the use of cookies, please refer to the Cookie Policy available at the following [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy].

3. FOR WHAT PURPOSES WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA

In this paragraph we explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or Joint Controller.

3.1 PURPOSES OF DIESEL S.P.A.

Diesel is the company that designs, sells and promotes the Brand’s products “Diesel”. It is the company maintaining the contacts with you if you decide to purchase the products through the Site or other websites controlled by Diesel or through other methods provided for by Diesel itself, if you participate in initiatives promoted by Diesel as prize competitions or other promotional initiatives; Diesel is also the company managing the loyalty program that you can sign in. Diesel will process Personal Data for the following purposes.

a) Sales activities and response to other requests made by customers

If you purchase Diesel’s products through the e-commerce service on the Site or through other methods provided for by Diesel itself, Diesel will process your Biographical Data, Contact Data, Sales Data and Purchase Data to conclude the sale, as well as for all activities strictly connected and related to it, such as delivery, where the service is available in-store collection and in-store returned, or other administrative and accounting obligations.

Similarly, Diesel may need to verify the requirements for participating to special discount programs (e.g. verifying if the purchase made is a first purchase or other requirements of the regulation) and to process your Biographical Data or Contact Data to respond to any further requests that you may formulate through the Site or through the Customer Service, through telephone or chat, such as requests for information, assistance, or to be notified by email when a desired product or size becomes available again on the Site, through the “Notify Me” functionality.

Legal basis: this processing is based on the performance of a purchase contract to which you are a party; the provision of the personal data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request..

b) Loyalty program Registration

The Biographical Data, Contact Data, Purchase Data and Loyalty Data will also be collected by Diesel to manage your request to join the loyalty program ( called “House of Diesel”, whose Regulation is available at the following link). These data will be processed to complete your membership and for all purposes strictly connected to it or instrumental, including - firstly - all the activities provided for in the loyalty program. Registration could take place: i) online through the Site; ii) offline in the participating shops, by completing the application form present in electronic (tablet or another smart tool) format or through flyers (distributed in shops) with a special QR code, through which customers can join the program themselves via the Site, iii) through further official channels of Diesel S.p.A., (for example, but not limited to social networks such as Facebook, Instagram, WeChat etc.), or iv) through the Customer Service.

All communications relating to the loyalty program may be made by Diesel via the Site, SMS, MMS, Wallet, e-mail, newsletter, social networks and/or any other official communication channel of Diesel. All these communications relating to the program itself are sent solely for the purpose of making available the benefits related to it and do not constitute marketing communications.

Furthermore, by creating an account on the Site in the reserved area, the user will become part of the Diesel’s loyalty program. If you wish to take advantage of the services available on the Site (e.g., purchase products) without joining the program, simply choose the “Guest” option where available (e.g., during checkout for payments).

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for joining the loyalty program to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

c) Participation in prize contests

Diesel will be able to process your Biographical Data to allow you to participate in prize contest that Diesel could organize. In certain situations, for example to proceed with the delivery of the prize, your Contact Data could also be processed. If participation in the contest requires further information, these will be requested to you upon release of a specific privacy policy.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for attending the relevant prize contest to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

d) Marketing

Only with your consent, Diesel will process the Biographical Data, Contact Data and Purchase Data for marketing purposes, that is for advertising on social networks to which you are registered or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, commercial communication with automated contact methods (e-mail, newsletter, SMS, MMS, online messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

Legal basis: this processing is based on the consent you have given. In the event that you are registered in the loyalty program and decide to withdraw your consent to marketing, you will continue to receive communications relating to benefits (such as the Birthday or Anniversary Gift or preview access to the new collections and promotions only reserved to members). If, in addition to the withdrawal of consent, you do not want to receive this kind of communication anymore, you will be asked to specify it. Any removal from the loyalty program will also result in the cancellation of your online account, if you have one.

You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each marketing email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, or otherwise by contacting the company at the addresses indicated in paragraph 1.

e) Customer satisfaction

Diesel may use your Contact Data to conduct surveys to measure the level of satisfaction (i.e., customer satisfaction) with the service provided (by way of example but not limited to: in-store post-sales surveys; online post-sales surveys; second hand gold shopping surveys etc.). Please note that in any case the communications made for this purpose will not have an advertising content, or direct sales or will be used for market research or commercial communication.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to verify and improve the quality of its services.

f) Other administrative-accounting activities

Diesel may also process your Personal Data for administrative, accounting and internal statistical analysis for business planning purposes.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to improve the quality of its services and business.

3.2 PURPOSES OF THE JOINT CONTROLLERS (DIESEL AND OTB)

Diesel and OTB operate as joint controllers on the basis of a specific agreement for the purpose indicated below.

a) Customer profiling

With your consent, the Joint Controllers will be entitled to process Biographical Data, Contact Data, Sales Data, the Data collected in the shop, the Purchase Data, Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes and for business analysis, that is for analysis on your purchase preferences consisting of automated processing of the above mentioned personal data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customer profiles and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

Legal basis: this processing is based on the consent you have given.

You will be entitled at any time to withdraw your consent to be subject to profiling by writing to privacy@diesel.com or otherwise by contacting the Joint Controllers at the addresses indicated in paragraph 1.

3.3 PURPOSES OF DIESEL AFFILIATE

Diesel Affiliate is the company that manages the shop where you purchased a product, possibly by phone or other methods provided for by Diesel Affiliate, and to which you have requested assistance services. In some cases, it may be necessary for Diesel Affiliate to become aware of some information concerning you, to process specific requests you may have. Diesel Affiliate will process Personal Data for the following purposes.

a. Sales related services

Diesel Affiliate may need to process your Biographical Data, Contact Data and certain Sales Data (tax code and/or VAT number, passport number and Global Blue card number) to manage your purchase when concluded by phone or other methods provided for by Diesel Affiliate or issue an invoice, should you request it. Moreover, these data will be processed also to re-contact you for reasons connected with your purchase, for example in case of complaints, to recall a faulty and/or unsafe product or, in general, for technical reasons, e.g., related to the management of problems with refused credit card payments and similar.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel Affiliate will not be able to process your request.

b. After-sales services

Diesel Affiliates may collect your Biographical Data and Contact Data to process specific requests that you may formulate in the shop, during post-sales; for example, to arrange a repair, a customization, a home delivery or to manage a return.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract of which you are a part; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel Affiliate will not be able to process your request.

c. Contact management – re-contacting the customer

Diesel Affiliate may need to use your Biographical Data and Contact Data in order to re-contact you in the post-sales process if necessary (by way of example but not limited to, re-contact may be required to deal with forgotten items in the shop, to return lost items etc.).

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel Affiliate in the pursuit of improving its performance and its relationship with the clients.

3.4 PURPOSES OF ALL DATA CONTROLLERS OR JOINT CONTROLLERS

Finally, each Data Controller or Join Controller may need to comply with a specific legal provision to which it is subject or to defend its own right in court.

a. Purposes related to the obligations established by laws or regulations, by decisions/requests of competent authorities or by supervisory and control bodies

Each Data Controller or Joint Controller may process your Personal Data to comply with a legal obligation to which it is subject.

Legal basis: compliance with a legal obligation.

The provision of data for this purpose is mandatory because in the absence of data the Data Controller or the Joint Controller will not be in a position to comply with their legal obligations.

b. Defense of rights during judicial, administrative or extra-judicial proceedings and in disputes arising in connection with the services offered

Your Personal Data may be processed by each Data Controller or Joint Controller to defend their rights or take legal action or make claims against you or third parties, including the prevention of fraud.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest pursued by the Data Controller or Joint Controller to protect their rights.

4. WHAT PROCESSING ACTIVITIES WE CARRY OUT IF YOU’RE USING OUR SITE AND YOU NAVIGATE WITHOUT BEING LOGGED IN

The Site is owned by Diesel. It is possible to browse the Site without having to actively communicate your Personal Data if you are not logged in. In this case, while browsing the Site, we inform you that the computer systems and software procedures used to operate the Site acquire, during their normal operation, some data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols.

This is information that is not directly associated with identified users, but which by its very nature could, through processing and association with data held by third parties, allow these users to be identified.

This category of data includes the IP addresses or domain names of the computers used by users who connect to the Site, the addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of the requested resources, information regarding access, information regarding location , the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the server (successful, error, etc.), the information regarding the user’s visit including data clickstream of the URL, within and from the Site, the duration of the visit on some pages and the interaction on these pages and other parameters relating to the operating system and the user’s IT environment.

These data are collected through the use of “cookies”. We specifically use browser cookies for various purposes, including cookies strictly necessary for the operation of the Site and the use of services through the appropriate features, and the cookies that are used for personalization, performance/analysis and promotional activities. Our Cookie Policy, available [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy], contains more information regarding the use of cookies on the Site, as well as the options for accepting or rejecting them.

The data collected while browsing the Site will be processed to (i) manage the Site and resolve any operating problems, (ii) make sure that the content of the Site is presented in the most effective way for its devices, developing, testing and making improvements to the Site, (iii) as far as possible, to keep the Site safe and secure, (iv) to obtain anonymous statistical information on the use of the Site and to check its correct functioning, (v) identify anomalies and/or abuses in the use of the Site. The data could also be used to ascertain responsibility in case of possible computer crimes committed against the Site or third parties and may be presented to the Judicial Authority, if this makes an explicit request.

5. WHAT HAPPENS IF YOU DO NOT PROVIDE PERSONAL DATA

Some Personal Data that we will indicate you from time to time during the registration or purchase process are necessary for the completion of the purchase contract and for administrative and accounting purposes.

In the description of the purposes in paragraph 3, we have specified when it is necessary to provide Personal Data. Where not expressly indicated as mandatory, therefore, the provision of Personal Data is optional and there will be no consequences if you do not provide them, if not the impossibility for the Data Controllers or Joint Controllers to act as described (for example, the impossibility to carry out marketing activities).

6. HOW AND HOW LONG WE WILL PROCESS PERSONAL DATA

The Personal Data provided to and/or collected by the Data Controllers or the Joint Controllers are processed and stored with automated tools and, in some cases, may be processed and stored on a paper backing. In particular, the Personal Data processed for purposes of marketing and of customer profiling will be entered and stored in the CRM systems that allow the processing of Personal Data for these purposes.

The Personal Data will be stored for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. In particular, the following rules will apply:

 • data collected to enter into and perform purchase contracts, including payments: up to the conclusion of administrative and accounting obligations. The billing data will be kept for 10 years from the billing date;
 • data of the registered user for joining the loyalty program: the data will be kept as long as the account is active. Even after the termination of the account, we will retain the data if this will be necessary to comply with legal obligations, to protect our rights or to prevent fraud;
 • data related to data subjects’ requests: the data will be stored until the request is satisfied;
 • data collected and processed for customer satisfaction will be retained for 30 days;
 • if you have provided your consent, the data processed for purposes of marketing and customer profiling will be stored for a period of 7 years (also according to an ad hoc provision provided for by the Italian Supervisory Authority upon Diesel’s request). In any case, you will not be contacted again for marketing and profiling activities 7 years after your last interaction with us or even earlier if you revoke the consent previously given. The events that identify this “interaction” may include, but are not limited to, a purchase, opening an email sent, participation in a survey, contest or event, interaction with Customer Service or a store, access to the “MyAccount” area, etc. For completeness, we would like to point out that, at any time, it is possible to review and modify your previously expressed consents in the “MyAccount” area of the Site, by contacting Diesel at privacy@diesel.com or the Customer Service.

In any case, for technical reasons, the termination of the processing and the consequent cancellation or irreversible anonymization of the related Personal Data will be definitive within thirty days from the terms indicated above.

With particular reference to the judicial protection of our rights or in case of requests from the authority, the data processed will be stored for the time necessary to process the request or to protect the right.

7. WHERE PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED

For the purposes indicated above, we may also transfer your Personal Data to third countries, not belonging to the European Union, which may possibly do not guarantee the same level of protection. The transfer to third countries will always take place in accordance with the provisions of the GDPR, adopting any other measures necessary to ensure the security of the personal data being transferred. These measures possibly include agreements incorporating the so-called “standard contractual clauses” issued by the European Commission or your consent. You can ask for information regarding these third countries and how to obtain a copy of the appropriate safeguards using the following email: privacy@diesel.com or the contact details indicated in paragraph 1.

8. WHO WILL PROCESS PERSONAL DATA

Personal Data will be processed by:

 • employees and collaborators of the Data Controllers or of the Joint Controllers processing data under the authority of the Data Controllers or of the Joint Controllers;
 • employees and collaborators of the Data Processors designated by the Data Controllers or Joint Controllers, including (i) the companies managing the shops and the online store and who will be entitled to view, modify and update the Personal Data entered in the CRM systems through which the Data Controllers or the Joint Controllers carry out the processing activities for marketing and profiling purposes (ii) the companies managing the storage of the Personal Data of the Data Controllers or Joint Controllers based on agreements or local regulations;
 • third parties established in the European Union and also outside the European Union, Data Processors, used by the Data Controllers or Joint Controllers in particular for services of: personal data acquisition and data entry, shipping, mailing of promotional material, after sales assistance and Customer Service, market research, management and maintenance of the CRM systems through which the Data Controllers or Joint Controllers carry out processing activities for marketing and profiling purposes and of the other corporate information systems of the Data Controllers or Joint Controllers of the processing. The complete list of Data Processors appointed by the Data Controllers or Joint Controllers can be requested to the following email address privacy@diesel.com or writing to the postal addresses indicated above.

Personal Data may also be disclosed to third parties, independent data controllers, in particular to freelancers or companies providing legal or tax advice and assistance and to companies managing payments made by debit or credit cards or for fraud prevention and management activities. Furthermore, in order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain aspects of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy). Your personal data is handled by Klarnas as Data Controller in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

Personal Data will not be disseminated in any way.

9. YOUR RIGHTS

Pursuant to Chapter III of the GDPR, you have the right to ask each Data Controller or Joint Controller:

 • to access to your Personal Data;
 • to receive the copy of the Personal Data you provided us (so-called “data portability”) and to have data transmitted to another controller, if technically possible;
 • the rectification of the Personal Data in our possession;
 • the erasure of any Personal Data in relation to which we no longer have any legal basis for processing;
 • the limitation of the way in which we process your Personal Data, within the limits set by the applicable law data protection law.

Right to object: in addition to the rights listed above, you always have the right to object at any time to the processing of your Personal Data carried out by the Data Controller or Joint Controller for the pursuit of its legitimate interest. You have the right to object to direct marketing, which includes profiling. If you prefer that the processing of your Personal Data is carried out solely through traditional contact methods, you can object to the processing of your Personal Data carried out through automated contact methods.

You also have the right to withdraw, in whole or in part, the consent to the processing of Personal Data concerning you for the purpose of sending advertisements or direct selling or for carrying out market research or commercial communication with automated contact methods (e-mail, other remote communication systems via communication networks such as, for instance: SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

The exercise of these rights, which can be done through the contact details indicated in paragraph 1, is not subject to formal constraints. In the event that you exercise any of the above-mentioned rights, it will be the responsibility of the Data Controller or Joint Controller that you contacted to verify if you are entitled to exercise the right and to provide you with an answer, normally within a month.

As regards the Joint Controllers relationship, please note that OTB and Diesel entered into a specific agreement pursuant to article 26 of the GDPR, an extract of which is available for consultation contacting each of the Joint Controllers using the contact details indicated under paragraph 1.

If you believe that the processing of your Personal Data is carried out in breach of the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with your local competent Data Protection Authority (whose contact details can be found here: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en) or to start the appropriate legal actions before the competent courts.

To exercise your rights, you can send a request to the Data Controllers or Joint Controllers by writing to the addresses indicated in paragraph 1. The OTB and Diesel’s Data Protection Officer can be contacted at the email address dpo@otb.net.

Search

Marketing

Diesel S.p.A. will be able to process Biographical Data and Contact and Purchase Data for advertising activities on the social networks to which I am subscribed or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, sending commercial promotions and discounts reserved to customers, commercial information - possibly also customized - with automated contact methods (e-mail, newsletters, SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).
We remind you that by joining the loyalty program, if you do not give the marketing consent, you will not receive any promotional communications but you will receive service communications concerning benefits to which you are entitled due to your registration to the loyalty program.
You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, privacy@otb.net or otherwise contacting Diesel S.p.a at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.

Search

The Joint Controllers will be able to process the Biographical Data, the Contact Data, the Sales Data, the Data collected in the shop, the Purchase Data, the Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes, or for analysis on your purchasing preferences consisting of automated processing of the above mentioned data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customers profiles, and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

You can at any time withdraw your consent to be subject to profiling by writing to the address privacy@diesel.com, privacy@otb.net or otherwise contacting the Joint Controllers at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.